På date med Gud

Du bjuder mig salighet
när jag kommer till stillhetens rum
dukat med tystnad och vitt linne

Du tänder ljusen på bordet
fyller upp glasen med vin
och bjuder mig att sitta ner med dig

Du möter min längtande blick
och bjuder mig det brutna brödet
helighet ur din sårmärkta hand

Nattvarden

1 Kor 11:23-25

Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: ”Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Stilla veckan med frågor

Hur stilla kan det bli
När familjen är fem mil bort
Hur Stilla kan jag va
när Jesus bor i hjärtat
med fröjd och lycka

Hur tyst vill jag ha det
i en hel vecka
Hur tyst kan Gud va
i en hel vecka
när jag envist knackar på

Är veckan så stilla
som en flaska MER
Är den så stilla
som tystnaden över fjällvyn
när man redan gläds åt påskdagens budskap

Stilla Veckan (länk till Wikipedia)

Här följer tre länkar från bibeln:
Lukas 19:28-37
Då han (Jesus) närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!

Matteus 21:1-11
Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?”

Johannes 12:12-19
Men fariseerna sade till varandra: ”Ni ser att ingenting hjälper. Alla människor springer efter honom.”

Dricker vänskapste och tänker

Började på en dikt medan jag bakade middags-pizzorna…

dricker vänskapste och tänker
på vad livet nu mig skänker

plockar bort porslinet sen
och sången i mitt inre den

porlar friskt ifrån Guds rike
sköna källsprång utan like

gömmer det på minnets hylla
att ta fram vid grådags mylla

vilar blicken på min blomma
färgar tankar som är tomma

många lyckliga små stunder
ljuvliga är Herrens under

“Nehemja 8:10” – Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Man kan inte bara peppa sig själv att vara glad. Men den som någon gång har gjort det medvetna valet att lägga sitt liv i Guds händer, den bär med sig en glädjekälla som faktiskt porlar stilla som en sorts bakgrundstrygghet i livets alla skiften. ” (länk till bibelordet.DAGEN.se)

Predikaren 8:15
Då prisade jag glädjen, ty för människan finns inte något gott under solen utom att äta, dricka och vara glad. Detta står henne till buds i livets möda, de dagar som Gud ger henne under solen.(länk till bibeln.se)